Verplicht energielabel commercieel vastgoed

Het energielabel is verplicht voor eigenaren van een utiliteitsgebouw bij verkoop en verhuur.

Welke utiliteitsgebouwen moeten een energielabel hebben?

 • gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch)
 • overheidsgebouwen
 • horecagebouwen
 • kantoorgebouwen
 • bedrijfsverzamelgebouwen
 • bijeenkomstgebouwen (zoals schouwburgen)
 • onderwijsgebouwen
 • sportgebouwen
 • winkels

Welke gebouwen hoeven geen energielabel?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen.

Een uitzondering geldt voor:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren
 • en garages);
 • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale
 • of gemeentelijke monumentenverordening);
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en
 • moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van
 • materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
 • gebouwen die ten hoogste 2 jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen,
 • noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt en met
 • een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik
 • (zoals recreatiewoningen);
 • woonboten;
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

“Price is what you pay, Value is what you get”

Wat onze klanten zeggen...

Gerhard Dersjant, directeur en eigenaar van Movacolor in Sneek, verkocht een bedrijfspand via Kamminga Makelaars en liet er het nieuwe pand taxeren.

"De communicatie was erg prettig. Korte lijnen, uitstekende bereikbaarheid en to the point. Met name de creatieve oplossingen en communicatiemethoden vielen mij op. Daarbij heeft vooral de actieve houding op social media bijgedragen aan een vlotte verkoop. De makelaar is direct, kort, bondig en als het niet loopt is hij daar ook eerlijk over. Hij maakt niks mooier dan het is: het pand moet gewoon duidelijk zijn voor een klant.

Gerhard Dersjant
Movacolor - Sneek. 

Gerhard Dersjant
Peter van Hien

Peter van Hien, Transactie Manager voor PostNL real estate. PostNL real estate verkoopt regelmatig panden via Kamminga Bedrijfsmakelaars.

"We zijn erg tevreden over het makelaarskantoor. De afstemming om te komen tot een overeenstemming verliep plezierig en professioneel. Het is prettig wanneer je tijdens het doorspreken van een case een gevoel van vertrouwen krijgt, zodat je weet dat het geen je deelt ook op de juiste manier bij een koper terechtkomt. Het spel wat je met elkaar speelt verloopt heel open. En bij een verschil van mening ontstaat er geen patstelling, maar blijft de communicatie professioneel.

Peter van Hien
PostNL


Benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen?
Bel ons op 088 299 8999Maak een afspraak