Taxatie van het bedrijfspand

Een goed inzicht in de waarde van een bedrijfspand is van cruciaal belang om de juiste beslissingen te nemen. Dit geldt zowel voor de aan- of verkoop, maar eveneens om een juiste balanswaarde vast te stellen of voor een bedrijfsovername.

Waarom een bedrijfspand laten taxeren?

Elke taxatie van een bedrijfspand heeft zo zijn eigen specifiek doel en dient weer een ander belang. Er zijn diverse factoren die invloed hebben op de waarde van het pand. Uiteraard is het dan ook van groot belang om vooraf goed te definiëren wat het beoogde doel is en het juiste waarde begrip voor een geslaagde taxatie.

Een goed inzicht in de waarde van een bedrijfspand is dus van cruciaal belang om de juiste beslissing te nemen. Wij maken taxatierapportages met verschillende doelen. U kunt een taxatie van uw bedrijfspand laten opmaken voor:

  • Het verkrijgen van financiering
  • Het bepalen van de beleggingswaarde van het onroerend goed
  • Projectontwikkeling
  • Het verkrijgen van inzicht in de waarde bij een aan- of verkoop beslissing
  • Een second opinion
  • Een minnelijke waardering met de belastingdienst
  • Het bepalen van de huurwaarde
  • Fiscale / boekhoudkundige doeleinden

Hoe werkt de taxatie van een bedrijfspand

Onze taxateurs zijn gespecialiseerd in bedrijfspanden en op de hoogte van alle belangrijke informatie die nodig is bij het opstellen van een gedegen en betrouwbaar taxatierapport.

Bij het taxeren van de waarde van een bedrijfspand spelen een aantal zaken een belangrijke rol. Niet alleen de grootte en de inhoud van het bedrijfspand zijn belangrijk, maar ook de ligging van het bedrijfspand, staat van onderhoud, de aansluiting met eventueel openbaar vervoer spelen een belangrijke rol.

Het taxatierapport

De eisen die worden gesteld aan taxatierapporten worden steeds strenger en complexer. Kamminga Bedrijfsmakelaars is daarom ook ingeschreven in diverse registers, bedrijfsmatig gecertificeerd en aangesloten bij de NVM. Dit alles is de basis voor de waarborging van de kwaliteit. Permanente educatie houdt het kennis niveau hoog en zorgt ervoor dat we constant op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over de taxatie van uw bedrijfspand?

Kamminga bedrijfsmakelaars & taxateurs

√ Ingeschreven in het register NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs)

√ TMI gecertificeerd

√ Ingeschreven in register VastgoedCert (bedrijfsmatig vastgoed)

√ Verplichte permanente educatie

√ Aangesloten bij de NVM

“PRICE IS WHAT YOU PAY, VALUE IS WHAT YOU GET”

“Price is what you pay, Value is what you get”

Bovenstaande uitspraak is van de Amerikaanse econoom en investeerder Benjamin Graham die op een treffende wijze het verschil tussen prijs en waarde verwoord. Een goed inzicht in de waarde van een bedrijfspand is dus van cruciaal belang om de juiste beslissing te nemen. Dit geldt zowel voor de aankoop/verkoop, maar eveneens om een juiste balanswaarde vast te stellen of voor een bedrijfsovername.

Kwaliteitswaarborging

De eisen die worden gesteld aan taxatierapporten worden steeds strenger en complexer. Kamminga Bedrijfsmakelaars is daarom ook ingeschreven in diverse registers, bedrijfsmatig gecertificeerd en aangesloten bij de NVM. Dit alles is de basis voor de waarborging van de kwaliteit. Permanente educatie houdt het kennis niveau hoog en zorgt er voor dat we constant op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

NRVT

Het Nederlands Register Vastgoed taxateurs biedt opdrachtgevers de garantie dat zij gekwalificeerde en deskundige vastgoedtaxateurs inschakelen: het NRVT zorgt voor uniformiteit door middel van heldere gedrags- en beroepsregels en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie.

TMI gecertificeerd

Kamminga Bedrijfsmakelaars is TMI gecertificeerd.  Dit waarborgt de kwaliteit van de taxatierapporten. TMI zorgt voor een Taxatie Management Systeem (TMS) waarmee taxateurs op een uniforme wijze en volgens vaste uitgangspunten kunnen waarderen en informatie kunnen delen. TMI bevordert de kwaliteit van taxateurs en de door hen aangeboden taxatierapporten. TMI is een onafhankelijke stichting, die het Taxatie Management Systeem bewaakt, beheert en verder ontwikkelt voor de commerciele vastgoedbranche. Dit met als doel om de kwaliteit en transparantie te bevorderen.

VastgoedCert

De stichting VastgoedCert wil de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars waarborgen. Gecertificeerde makelaars worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd. Het VastgoedCert-keurmerk is voor de opdrachtgever een aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.

NVM

Kamminga Makelaar is lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en taxateurs. NVM makelaars onderscheiden zicht op grond van hun deskundigheid en kennis van de regionale markten waarin ze actief zijn.

Permanente educatie

Bovenstaande stichtingen en verenigingen stellen hoge eisen aan de educatie en constante bijscholing van haar leden en deelnemers. Kamminga Bedrijfsmakelaars voldoet dus ten alle tijden aan de strenge normen en educatie die vereist is voor de inschrijvingen en lidmaatschappen.

Wat onze klanten zeggen...

Gerhard Dersjant, directeur en eigenaar van Movacolor in Sneek, verkocht een bedrijfspand via Kamminga Makelaars en liet er het nieuwe pand taxeren.

"De communicatie was erg prettig. Korte lijnen, uitstekende bereikbaarheid en to the point. Met name de creatieve oplossingen en communicatiemethoden vielen mij op. Daarbij heeft vooral de actieve houding op social media bijgedragen aan een vlotte verkoop. De makelaar is direct, kort, bondig en als het niet loopt is hij daar ook eerlijk over. Hij maakt niks mooier dan het is: het pand moet gewoon duidelijk zijn voor een klant.

Gerhard Dersjant
Movacolor - Sneek. 

Gerhard Dersjant
Peter van Hien

Peter van Hien, Transactie Manager voor PostNL real estate. PostNL real estate verkoopt regelmatig panden via Kamminga Bedrijfsmakelaars.

"We zijn erg tevreden over het makelaarskantoor. De afstemming om te komen tot een overeenstemming verliep plezierig en professioneel. Het is prettig wanneer je tijdens het doorspreken van een case een gevoel van vertrouwen krijgt, zodat je weet dat het geen je deelt ook op de juiste manier bij een koper terechtkomt. Het spel wat je met elkaar speelt verloopt heel open. En bij een verschil van mening ontstaat er geen patstelling, maar blijft de communicatie professioneel.

Peter van Hien
PostNL


Benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen?
Bel ons op 088 299 8999Maak een afspraak